Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Video Schaay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Video Schaay behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Video Schaay of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Video Schaay en vrijwaren Video Schaay derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Video Schaay worden verveelvoudigd. Mocht Video Schaay op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Video Schaay het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen